Trao giải cuộc thi ký sự báo chí: "40 năm - Những ký ức không thể nào quên"