Trên 90% bệnh nhân cắt sỏi túi mật bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Chợ Rẫy