Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • [Trực tiếp] – Phiên giải trình của Thường trực HĐND TPHCM về quy hoạch, thực hiện quy hoạch

    (VOH) – Phiên giải trình của Thường trực HĐND TPHCM sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày 27/11/2018.

    Sáng 27/11, Phiên giải trình của Thường trực HĐND TPHCM về quy hoạch, thực hiện quy hoạch các khu vực có chức năng giáo dục, công viên - cây xanh trong đồ án phân khu trên địa bàn TPHCM sẽ được trực tiếp truyền thanh trên Kênh Thời sự Chính trị (AM 610Khz) từ 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày 27/11/2018.

    VOH