Từ 5-7/4, Đại hội công đoàn TP.HCM lần thứ X- nhiệm kỳ 2013-2018

(VOH) - Chiều 28/3, Liên đoàn lao động TP.HCM tổ chức buổi họp báo giới thiệu về đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2013-2018.
Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức Công đoàn TP.HCM cũng xây dựng các chỉ tiêu để thực hiện, đó là phấn đấu phát triển 500.000 đoàn viên, bồi dưỡng và giới thiệu ít nhất 100.000 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng, 60% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh…Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững của TP.HCM. Đại hội sẽ diễn ra vào các ngày 5-6-7/4/2013 ./. 
Mỹ Trang