028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(VOH) - Sáng nay 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu đại diện cho 5,1 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Đại hội XIII của Đảng có phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Báo cáo chính trị lần này có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội XIII sẽ tập trung thảo luận, thông qua: Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII.

Đại hội Đảng XIII
   Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIII.

Đại hội cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (dự kiến gồm 200 người với 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết).

Ngày 25/1, Đại hội đã họp phiên trù bị bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình chương trình làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Chiều 25/1, các đại biểu nghiên cứu tài liệu Đại hội tại các đoàn  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ làm việc đến ngày 2/2/2021.

Thính giả nghe tường thuật trực tiếp lễ khai mạc đại hội tại đây