Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tuyên dương cán bộ nữ công tiêu biểu

    (VOH) - Liên đoàn Lao động TP tổ chức hội nghị tuyên dương 109 cán bộ nữ công tiêu biểu có nhiều sáng kiến chăm lo tốt đời sống, sức khỏe và tinh thần cho nữ công nhân lao động liên tục trong 2 năm 2012 – 2013 vào sáng nay 15/11.

    Theo Liên đoàn Lao động TP, với nhiều biện pháp tạo nguồn kinh phí như: nuôi heo đất, xây dựng quỹ tương trợ nội bộ, hộp tiền tiết kiệm, bán hàng gây quỹ, đấu giá sản phẩm từ vật liệu tái chế, tận dụng phế phẩm trong sản xuất để bán gây quỹ… Ban nữ công đã cùng với các cấp công đoàn chăm lo cho trên 5.000 nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 9 tỷ đồng; trao tặng hơn 57.000 suất học bỗng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân vượt khó học giỏi. Các cấp công đoàn cũng đã tích cực vận động nữ công nhân lao động hưởng ứng và thực hiện đạt danh hiệu 2 giỏi góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ở đơn vị và xây dựng gia đình ấm no bình đẳng hạnh phúc.

    Mỹ Trang