028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương: Kiểm tra Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vùng CSB 3

(VOH) - Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2016, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Vùng CSB 3.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà kết luận kiểm tra. 

Đoàn kiểm tra về việc quán triệt, triển khai quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch, các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp dưới ban hành các văn bản xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hằng năm. Việc tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên theo kế hoạch của cấp trên và cấp mình.

Đối với UBKT Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3, tập trung kiểm tra việc tham mưu giúp Đảng ủy Vùng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Điều lệ Đảng; chấp hành quy chế làm việc; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời Đoàn kiểm tra cũng kiểm tra việc thi hành kỷ luật của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3.

Thông qua công tác kiểm tra lần này nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.