028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố 07 Luật mới

Sáng ngày 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 07 Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Sáng ngày 04/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 07 Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì buổi họp báo

toàn cảnh buổi họp báo

Toàn cảnh buổi họp báo

Các luật được công bố gồm: Luật quản lý thuế; Luật đầu tư công; Luật kiến trúc; Luật giáo dục; Luật phòng, chống tại hại của rượu, bia; Luật thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ.

Luật kinh doanh bảo hiểm, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung các quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; bổ sung quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động phụ trợ bảo hiểm;...

Đối với Luật sở hữu trí tuệ, nội dung sửa đổi đổi, bổ sung tập trung một số vấn đề về sáng chế; về chỉ dẫn địa lý; nhãn hiệu; bảo vệ quyền sở hữu và kiểm soát biên giới, cùng với đó là các điều khoản chuyển tiếp. 

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH gồm 17 chương, 152 điều, việc sửa đổi Luật lần này nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, trong đó coi trọng phát triển thành phần kinh tế tư nhân, mặt khác nhằm tiếp cận tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để góp phần thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài... 

Luật đầu tư công đã có những sửa đổi, bổ sung toàn diện, trong đó có một số điểm mới nổi bật như: Thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công, theo đó, quy định 2 loại vốn đầu tư công gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. Sự thay đổi này một mặt nhằm bảo đảm thống nhất với Luật ngân sách nhà nước, giúp đơn giản hóa quy trình, không còn phân biệt giữa các nguồn vốn của ngân sách nhà nước như trước đây; mặt khác, giúp xây dựng được quy trình riêng cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước...Luật gồm 6 chương, 101 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Luật thi hành án hình sự năm 2019 gồm có 16 chương với 207 điều và có nhiều điểm mới so với Luật thi hành án hình sự năm 2010. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Luật đã mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án; bổ sung điều luật quy định về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; có nhiều nội dung mới quy định về thi hành án tử hình; bổ sung quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện; bổ sung quy định thi hành án đối với pháp nhân thương mại...Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

đại diện bộ công an

Đại diện Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt Luật thi hành án hình sự

Luật phòng, chống tại hại của rượu, bia. Luật gồm 7 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Trong đó quy định cụ thể 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia như: Nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, quân nhân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, học tập... 

Luật Giáo dục gồm 115 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục nhằm tiến tới mục tiêu phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Luật kiến trúc gồm 5 chương và 41 điều, bao quát 02 nội dung chính sách cơ bản là quản lý và hành nghề kiến trúc, ngoài ra, Luật này còn quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020./.