Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

    (VOH) - Phường Bến Nghé – quận 1 vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên Chúa (1994 – 2014).

    Trên địa bàn phường hiện có 6 cơ sở Thiên Chúa giáo và 186 hộ giáo dân. Qua công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có 75 người là giáo dân Thiên Chúa tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban chấp hành các đoàn thể, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, bảo vệ dân phố. Qua đó, lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên được củng cố, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp công an điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm, làm cho tình hình an ninh trật tự ở địa phương có chuyển biến tích cực trong nhiều năm qua.

    Thoại Diễm