028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  tin tức trong ngày

Xây dựng Bắc Kạn thành tỉnh khá trong khu vực

(VOH) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

Thông báo nêu rõ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua. Sau 22 năm tái lập, Bắc Kạn đã có những thay đổi toàn diện, tốc độ tăng trưởng (bình quân đạt 6,5% năm); quy mô kinh tế tăng 11 lần, thu nhập đầu người tăng hơn 10 lần. 

Bắc Kạn,  du lịch văn hóa

Tỉnh Bắc Kạn tập trung phát triển mạnh dịch vụ, du lịch nhất là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, đặc biệt là danh thắng Hồ Ba Bể

Cơ cấu kinh tế chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; tỉ lệ che phủ rừng đạt 72,6%. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư, xây dựng và đáp ứng yêu cầu phát triển. Đời sống nhân dân được nâng lên, đồng bào dân tộc trên địa bàn cơ bản được thụ hưởng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… 

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đạt được, Bắc Kạn vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, kinh tế chậm phát triển (GRDP đầu người mới đạt hơn 34 triệu đồng/năm). Nguồn chi ngân sách của Tỉnh chủ yếu vẫn phải dựa vào hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.
Quy mô kinh tế nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao, tăng trưởng dưới tiềm năng. Lợi thế về lâm sản, du lịch, khoáng sản chưa phát huy hết hiệu quả. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn;...

Thủ tướng Chính phủ về cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo của Tỉnh và các ý kiến đóng góp của các lãnh đạo Bộ, ngành. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém, đoàn kết, nỗ lực với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khai thác tiềm năng, lợi thế, có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt để xây dựng Tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Cụ thể, Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019 và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015-2020. 

Từ nay đến cuối năm 2019 Tỉnh cần tập trung đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2019. Chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tập trung cơ cấu lại nền kinh tế giữa các ngành và nội ngành theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, tiểu thủ công nghiệp. Tập trung phát triển mạnh dịch vụ, du lịch nhất là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, đặc biệt là danh thắng Hồ Ba Bể. 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy hoạch; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, kết nối với các địa phương trong vùng và với Thủ đô Hà Nội.

Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; chú trọng bảo vệ và phát triển rừng. Ưu tiên tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; phấn đấu nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và từng bước vươn lên thứ hạng cao trong vùng và cả nước. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, rừng, đầu tư công... 

VOH Online (theo Văn phòng Chính phủ)