Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Xây dựng Đề án thành phố Bắc Ninh là thành phố thông minh

  (VOH)-Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương về việc xây dựng Đề án thành phố Bắc Ninh là thành phố thông minh

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bắc Ninh phấn đấu không những là một trong địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước mà phải trở thành biểu tượng của sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao và nền kinh tế sáng tạo khu vực ASEAN và Châu Á. Xây dựng Bắc Ninh thành trung tâm sản xuất điện tử của Châu Á.

  Bắc Ninh cần đổi mới công tác quy hoạch, xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, thông minh, theo chuẩn mực của khu vực và thế giới; hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển thịnh vượng dựa trên kinh tế tri thức, các mô hình sáng tạo, đột phá trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong phát triển các dịch vụ trên nền tảng chiều sâu văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.  

  Cùng với Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh phải là một động lực phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

  Về xây dựng Đề án thành phố Bắc Ninh là thành phố thông minh, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, Tỉnh nghiên cứu tính toán nguồn lực, cơ chế chính sách và đánh giá tác động của Đề án đối với sự phát triển của địa phương, vùng và cả nước, trên cơ sở đó lập Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  BTrung