Xem xét chuyển Covid-19 xuống nhóm B và công bố hết dịch

Tin liên quan