Xem xét thí điểm đấu giá biển số ô tô, xử lý bất cập tại một số trạm thu phí

(VOH) – Ngày 20/10 tới đây, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đó, UBTVQH quyết định bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội quyết định, gồm dự thảo gồm: Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk); giải pháp xử lý vướng mắc ở một số trạm thu phí/dự án BOT.

Đối với nội dung về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ tài liệu về vấn đề này, đồng thời đề xuất cụ thể việc ban hành Nghị quyết riêng hay đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp.

Các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu các nội dung kỳ họp, gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội bảo đảm đúng thời gian quy định (nhất là đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và có kết luận thì phải hoàn thiện và gửi đại biểu Quốc hội chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp).

Xem xét thí điểm đấu giá biển số ô tô, xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí 1
Xem xét thí điểm đấu giá biển số ô tô sẽ được trình Quốc hội quyết định vào tháng 10/2022

Theo thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/10, kết thúc ngày 18/11, UBTVQH quyết định chưa đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp các nội dung: tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm; tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại Khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15; việc xem xét, quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.   

Riêng việc xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 do đến nay vẫn chưa có hồ sơ tài liệu, có nội dung phải xin ý kiến Bộ Chính trị nên khó có thể trình Quốc hội đúng hạn. Đây là 3 nội dung phải hoàn thành trong năm 2022, nên UBTVQH đề nghị các cơ quan cần nỗ lực cao nhất để chuẩn bị các nội dung trên bảo đảm chất lượng, đúng quy trình để kịp trình Quốc hội trong năm 2022.