Yêu cầu nộp khoản thu từ cổ phần hóa của 2 công ty ở Thái Bình

(VOH) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo về việc bổ sung vốn điều lệ cho hai Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình và Nam Thái Bình.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo đơn vị liên quan nộp toàn bộ số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình đến thời điểm hiện nay về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

Sau khi UBND tỉnh Thái Bình đã thực hiện nhiệm vụ trên, đồng ý cấp bổ sung vốn điều lệ còn thiếu cho Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.