Phát hiện 19 chiếc điện thoại trong cơ thể ba tù nhân