Facebook cảnh báo hơn 1 triệu người dùng đã tải các ứng dụng đánh cắp tài khoản