Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Kết nối và đổi mới sáng tạo VN - 2016

  (VOH) - Sáng 17/02, Dự án First thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội liên lạc với người VN ở nước ngoài tổ chức chương trình gặp gỡ với chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính Thân với chủ đề “Kết nối và đổi mới sáng tạo VN - 2016”.

  Hơn 80 đại biểu đề xuất các chính sách nhằm thu hút  nguồn chất xám của kiều bào đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

  Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Nguyễn Quân cho rằng mình nợ các nhà khoa học VN hai vấn đề. Đó là cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ và chính sách đãi ngộ, trọng dụng. 

  “Đến giờ phút này, tôi tạm thoả mãn và trả nợ các nhà khoa học bằng hai nghị định: Nghị định 40 về chính sách trọng dụng, sử dụng cán bộ; Nghị định 95 về đầu tư và cơ chế tài chính. Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy các nhà khoa học trong nước ủng hộ, hoan nghênh những chính sách mới này của Chính phủ và Bộ Khoa học công nghệ. Tôi tin nhà khoa học nước ngoài cũng sẽ thấy những chính sách ấy hỗ trợ rất nhiều khi hoạt động khoa học công nghệ trong nước”

  TS Nguyễn Phú Bình, Đại sứ - Chủ tịch Hội Liên lạc với người VN ở nước ngoài : “Những tri thức VN, nhất là giới trẻ du học trở thành thành viên mới của cộng đồng người VN ở nước ngoài. Họ được học tập, đào tạo với công nghệ mới, cách làm ăn mới. Khi tham gia đóng góp cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước, chắc chắn sự đóng góp của họ rất lớn.

  Tôi không khẳng định hay đưa ra con số cụ thể nhưng tôi nghĩ sự cống hiến thầm lặng, nghĩa là đưa thành tựu khoa học công nghệ vào VN. Tôi nghĩ là vô giá chính vì vậy chúng tôi mở đầu năm Bính Thân bằng hoạt động kết nối khoa học công nghệ”.

  Thùy Linh