Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Khai mạc Hội thi giáo viên, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2013

  (VOH) - Sáng 7/8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh TPHCM đã tổ chức lễ khai mạc Hội thi giáo viên, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2013.

  Hội thi nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Đồng thời làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy các chuyên đề của đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, từng bước đưa công tác giáo dục quốc phòng - an ninh nói chung và công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh nói riêng ở từng cơ sở đi vào nề nếp.

  Tham gia hội thi lần này, hơn 200 thí sinh sẽ trải qua 3 ngày thi để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất đại diện thành phố tham gia Hội thi giáo viên, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cấp Quân khu.

  Hội thi kết thúc vào ngày 9/8.

  Quỳnh Anh