Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quận 4: Hơn 5.000 hộ gia đình đăng ký tham gia xây dựng Gia đình hiếu học

    (VOH) - Năm 2013, với chủ đề “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”, Hội Khuyến học Quận 4 đã phát động đăng ký xây dựng Gia đình hiếu học và Khu dân cư khuyến học.

    Đã có hơn 5.000 hộ gia đình và 38/51 khu phố đăng ký tham gia.

    Trong lịch sử phát triển nước nhà, khuyến học, khuyến tài là đạo lý của dân tộc và luôn được đề cao, truyền bá và phát huy. Hội Khuyến học Quận 4 tự hào đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng một xã hội học tập.

    Lệ Loan