Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sơ kết 3 năm chương trình phổ cập bơi học đường

    (VOH) - Ngày 10/10, Sở GD-ĐT TPHCM sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết liên tịch với Liên đoàn thể thao dưới nước TPHCM về phổ cập bơi học đường.

    Bắt đầu từ năm học 2010-2011, Sở GD-ĐT TPHCM triển khai chương trình phổ cập bơi học đường từ tiểu học đến THPT và ký kết liên tịch với Liên đoàn Thể thao dưới nước hỗ trợ cơ sở vật chất, lực lượng huấn luyện viên… Qua 3 năm thực hiện, số học sinh biết bơi từ 15% đã tăng lên 60%, đến nay có gần 100 trường có hồ bơi cho học sinh học tập. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là thiếu hồ bơi đạt chuẩn cho học sinh tham gia sinh hoạt. Do vậy, trong năm học 2013 - 2014, Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm đẩy nhanh tiến độ chương trình phổ cập bơi.

    Thùy Trang