Pháp luật về môi trường - Bài 2

16:04 - 24/05/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 23/05/2017.

Pháp luật về môi trường - Bài 1

16:04 - 23/05/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 22/05/2017.

Tư pháp quốc tế - Bài 6

16:04 - 21/05/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 20/05/2017.

Tư pháp quốc tế - Bài 5

16:04 - 20/05/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 19/05/2017.

Pháp luật cộng đồng ASEAN - Bài 2

16:04 - 19/05/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 18/05/2017.

Pháp luật cộng đồng ASEAN - Bài 1

16:04 - 18/05/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 17/05/2017.

Pháp luật về kinh doanh bất động sản - Bài 10 (Hết)

16:04 - 17/05/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 16/05/2017.

Pháp luật về kinh doanh bất động sản - Bài 9

09:17 - 16/05/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 15/05/2017.

Tư pháp quốc tế - Bài 4

09:17 - 14/05/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 13/05/2017.

Tư pháp quốc tế - Bài 3

09:17 - 13/05/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 12/05/2017.