Pháp luật về ngân hàng - Bài 7

19:19 - 15/07/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 15/07/2017

Pháp luật về ngân hàng - Bài 6

19:19 - 14/07/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 14/07/2017

Luật Thương mại quốc tế - Bài 8

19:19 - 13/07/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 13/07/2017

Luật Thương mại quốc tế - Bài 6

15:19 - 13/07/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 12/07/2017

Pháp luật chuyên sâu về các loại hợp đồng - Bài 6

15:19 - 12/07/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 11/07/2017

Pháp luật chuyên sâu về các loại hợp đồng - Bài 5

15:19 - 11/07/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 10/07/2017

Pháp luật về ngân hàng - Bài 5

15:19 - 09/07/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 08/07/2017

Pháp luật về ngân hàng - Bài 4

15:19 - 08/07/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 07/07/2017

Luật Thương mại quốc tế - Bài 6

15:19 - 07/07/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 06/07/2017

Luật Thương mại quốc tế - Bài 5

15:19 - 06/07/2017

Chương trình được phát sóng lúc 18g45 ngày 05/07/2017