Điểm tin 24 giờ - 3/11/2015: Giá xăng giảm mạnh 770 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay