Điểm tin 24 giờ - ngày 03/12/2015: Giảm giá xăng 258 đồng/lít