Mức nhiệt độ cao kỷ lục mới ghi nhận ở Nam cực sẽ cần vài tháng để xác thực

Tin liên quan