Dự báo giá vàng tuần 27/12 – 2/1/2022: Giữ giá cuối năm, tăng giá đầu năm sau

Tin liên quan