Giá vàng hôm nay ngày 3/12/2022: Khép tuần sát mốc 1800 USD/ounce