Giá vàng hôm nay ngày 5/6/2023: Nhích nhẹ

Tin liên quan