Bộ trang sức bằng vàng từ thời Angkor sẽ được chuyển từ Anh về Campuchia