Chưa công chiếu chính thức nhưng Đảo địa ngục đã được 113 nước mua với giá cao ngất