Clip Minh Hằng vất vả với ngoại hình quá khổ trong “Sắc đẹp ngàn cân”