Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong dịp lễ 30/4, 1/5