“Hiệp sĩ Zorro huyền thoại” trở lại trong phim hành động Giăng Bẫy