"Hot girl Reuters” trở thành bạn gái của trò cưng Hồ Quỳnh Hương