Tiến lên, Jets: Những cô gái tỉnh lẻ vươn ra đấu trường quốc tế