Trai Tây Kyo York “nắm tay” Á hậu Thanh Tú đi học hát cải lương