Trở lại với sub-Unit: SNSD rất khó khăn trong việc chiếm lại vị thế girlgroup số 1