Ưng Hoàng Phúc mời Thu Minh và Quang Dũng trong liveshow kỷ niệm 18 năm ca hát

Tin liên quan