Sự kiện:  Giáo dục

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP thêm cơ sở mới

(VOH) - Ngày 26/12 tới, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại thành phố sẽ khai trương Nhà sách Sự thật tại cơ sở mới ở địa chỉ số 8 Hồng Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Việc đưa vào hoạt động Nhà sách Sự thật mới ở địa điểm tập trung nhiều các trường đại học và cao đẳng sẽ tạo điều kiện để đưa sách của Nhà xuất bản đến gần hơn độc giả khu vực phía đông thành phố.

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP thêm cơ sở mới

Ngày 26/12 tới, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại thành phố sẽ khai trương Nhà sách Sự thật tại cơ sở mới ở địa chỉ số 8 Hồng Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Nhà sách Sự thật tại cơ sở mới cung cấp đầy đủ các đầu sách đang phát hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, với hơn 3.000 đầu sách, gồm nhiều thể loại như sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước; sách văn kiện; sách về các chủ đề xây dựng Đảng, Nhà nước, kinh tế, văn hóa - xã hội, pháp luật, những vấn đề quốc tế, an ninh quốc phòng và đối ngoại... Ngoài ra, nhà sách còn cung cấp các sách giáo trình, văn học và các loại sách tham khảo… của các nhà xuất bản khác.