Học sinh huyện Cần Giờ nghỉ học ngày 25 và 26/12 tránh bão