Picture of the author
Picture of the author
SGK CD Toán 6»Hình Học Trực Quan»Công thức tính chu vi hình chữ nhật chuẩ...

Công thức tính chu vi hình chữ nhật chuẩn xác nhất

(VOH Giáo Dục) - Bài viết bao gồm lý thuyết về khái niệm hình chữ nhật, công thức tính chu vi hình chữ nhật và các dạng bài toán thường gặp kèm lời giải chi tiết, dễ hiểu.

Xem thêm

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta vẫn thường nghe các câu như miếng đất hình chữ nhật này có chu vi 300m, cái sân hình chữ nhật này có chu vi 1200m,....Vậy làm thế nào mà người ta biết được cách tính chu vi hình chữ nhật đó? Và để giải đáp thắc mắc đó thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu chu vi hình chữ nhật qua bài viết sau đây nhé.


1. Ôn lại kiến thức hình chữ nhật

Định nghĩa: Tứ giác có 4 góc vuông được gọi là hình chữ nhật.

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật: Một tứ giác, một hình bình hành hay một hình thang cân sẽ trở thành hình chữ nhật nếu chúng thỏa mãn điều kiện sau:

  • Một tứ giác muốn trở thành hình chữ nhật thì tứ giác đó phải có ba góc vuông.
  • Một hình bình hành muốn trở thành hình chữ nhật thì hình bình hành đó phải có hai đường chéo bằng nhau hoặc có một góc vuông.
  • Một hình thang cân muốn trở thành hình chữ nhật thì hình thang cân đó phải có một góc vuông.

» Xem thêm: Tính chất hình chữ nhật là gì? Cách áp dụng ra sao?

2. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Để tính chu vi của một hình chữ nhật ta lấy tổng chiều dài và chiều rộng nhân 2.

Ta có công thức:

P = 2(u + v)

Trong đó: 

  • P là chu vi của hình chữ nhật
  • u là chiều dài của hình chữ nhật
  • v là chiều rộng của hình chữ nhật

*Chú ý: Nửa chu vi hình chữ nhật bằng tổng của chiều dài và chiều rộng của nó hoặc bằng chu vi hình chữ nhật chia 2:

Nửa chu vi hình chữ nhật = u + v =

3. Các dạng toán ứng dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật

3.1. Cho biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Tính chu vi của hình chữ nhật đó

*Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật: P =2(u + v)

Ví dụ: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài và chiều rộng của nó lần lượt là 40cm và 30cm.

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

2(40 + 30) = 140 (cm)

Vậy chu vi hình chữ nhật là 140cm

3.2. Cho nửa chu vi, tính chu vi hình chữ nhật hoặc cho chu vi, tính nửa chu vi hình chữ nhật

*Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính chu vi và nửa chu vi hình chữ nhật.

Ví dụ: Một cái tủ lạnh hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm. Hãy tính nửa chu vi của cái tủ lạnh đó?

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

40 : 2 = 40 (cm)

Vậy nửa chu vi hình chữ nhật là 40cm

3.3. Cho chu vi và độ dài một cạnh của hình chữ nhật, tính độ dài cạnh còn lại

*Phương pháp giải:

Dựa vào yêu cầu của bài toán để đưa ra cách giải hợp lý nhất.

Ví dụ: Khung cửa sổ nhà em có chiều dài bằng 25cm và chu vi bằng 70cm. Vậy chiều rộng của khung cửa sổ đó là bao nhiêu?

Lời giải: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

70 : 2 = 45 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 

45 - 25 = 20 (cm)

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là  20 cm

» Xem thêm: Cách tính diện tích hình chữ nhật như thế nào?

4. Một số bài tập tính chu vi hình chữ nhật

4.1. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Cho hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b và nửa chu vi là H, chu vi hình chữ nhật là C. Hãy cho biết công thức tính chu vi nào trong các câu sau là đúng:

A. C = a + b

B. C =

C. C = 2ab

D. C = 2H

ĐÁP ÁN

D. C = 2H

Câu 2: Chiều rộng và chu vi của một cái ao lần lượt là 25m và 120m. Khi đó chiều dài của cái ao đó có giá trị là:

A. 60m

B. 95m

C. 35m

D. 70m

ĐÁP ÁN

C. 35m

Câu 3: Dưới đây là một số phát biểu về chu vi và nửa chu vi hình chữ nhật. Hãy cho biết phát biểu nào là đúng?

A. Chu vi hình chữ nhật gấp đôi nửa chu vi hình chữ nhật

B. Nửa chu vi hình chữ nhật gấp đôi chu vi hình chữ nhật

C. Chu vi hình chữ nhật bằng nửa chu vi hình chữ nhật

D. Chu vi hình chữ nhật gấp ba lần nửa chu vi hình chữ nhật

ĐÁP ÁN

A. Chu vi hình chữ nhật bằng nửa chu vi nhân 2.

Câu 4: Hãy hoàn thành câu sau bằng cách điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Hình chữ nhật là tứ giác có ......

A. một góc vuông

B. hai góc vuông

C. ba góc vuông

D. bốn góc vuông

ĐÁP ÁN

D. bốn góc vuông

4.2. Bài tập tự luận

Bài 1: Nhà em có một cái tủ hình chữ nhật. Em đo được chiều rộng của cái tủ đó bằng một sải tay của em, và chiều cao của em bằng chiều cao của nó. Hỏi chu vi của cái tủ đó là bao nhiêu mét? Biết một sải tay của em dài 100cm và chiều cao của em là 152cm.

ĐÁP ÁN

Vì chiều rộng của cái tủ đó bằng một sải tay của em nên chiều rộng của cái tủ đó sẽ là 100cm, chiều cao của em bằng chiều cao của cái tủ nên chiều cao của cái tủ sẽ là: 152 . = 228 cm

Suy ra chu vi của cái tủ sẽ là: 2.(228 + 100) =656 cm = 6,56 m

Vậy chu vi của cái tủ là 6,56 mét

Bài 2: Một công ti bất động sản có một lô đất cần bán. Biết rằng lô đất đó hình chữ nhật có chu vi là 1670m và có chiều rộng bằng chiều dài. 

a. Tính chiều dài và chiều rộng của lô đất

b. Có bao nhiêu cách để tính nửa chu vi của miếng đất? Trình bày các cách tính ấy.

ĐÁP ÁN

a. Gọi chiều dài và chiều rộng của lô đất lần lượt là u và v.

Vì chiều rộng của lô đất bằng chiều dài nên ta có:  v =  u ⇒ u = 4v

Khi đó áp dụng công thức tính chu vi ta có: 1376 = 2.( u + v)

Ta thay u = 4v vào công thức trên, ta được:

1670 = 2.(4v + v)

835 = 5v

v = 167

u = 4v = 4.167 = 668

Vậy chiều dài và chiều rộng của lô đất trên lần lượt là 668 m và 167 m

b. Có  hai cách để tính nửa chu vi của lô đất;

Cách 1: Dựa vào chiều dài và chiều rộng của lô đất

Nửa chu vi của lô đất trên là: 668 + 167 = 835m

Cách 2: Dựa vào chu vi của lô đất.

Nửa chu vi của miếng đất là: 1670 : 2 = 835m.

Bài 3: Biết rằng một sân bóng đá theo tiêu chuẩn quốc gia FIFA có chiều dài tối thiểu là 90 m và chiều rộng tối thiểu là 45 m. Em hãy tính chu vi tối thiểu của sân bóng đá theo tiêu chuẩn quốc gia FIFA.

ĐÁP ÁN

Vì chiều dài và chiều rộng tối thiểu của sân bóng đá theo tiêu chuẩn quốc gia FIFA lần lượt là 90 m và 45 m nên chu vi tối thiểu của sân bóng đá theo tiêu chuẩn quốc gia FIFA sẽ là: 2.(90 + 45) = 270 m

Trên đây là tổng hợp lý thuyết về hình chữ nhật, công thức tính chu vi hình chữ nhật và các dạng bài tập thường gặp cũng như một số bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn học sinh nâng cao vốn kiến thức của mình và áp dụng làm các bài tập liên quan đến chủ đề này dễ dàng hơn.


Chịu trách nhiệm nội dung: GV Nguyễn Thị Trang

Tác giả: Liên Trịnh

Công thức tính diện tích hình thoi và bài tập giải chi tiết
Công thức tính diện tích hình bình hành đầy đủ, chính xác nhất