Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 6: Bài Tập Vận Dụng Định Luậ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 17...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 17

Xem thêm

Đề bài

Bài C1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 17

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

R1 = 5Ω

I = 0,5A

UAB = 6V

a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) tính điện trở R2.

bai-6-bai-tap-van-dung-dinh-luat-om-bt-1

Đáp án và lời giải

a) điện trở tương đương của đoạn mạch:

b) Vì đoạn mạch gồm hai điện trở ghép nối tiếp nên ta có:

R = R1 + R2 → R2 = R – R1 = 12 – 5 = 7Ω

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 17
Xem lại kiến thức bài học