Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 6: Bài Tập Vận Dụng Định Luậ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 17...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 17

Xem thêm

Đề bài

Bài C2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 17

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

bai-6-bai-tap-van-dung-dinh-luat-om-bt-2

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2.

Đáp án và lời giải

a) Vì mạch gồm hai điện trở R1và R2ghép song song với nhau và song song với nguồn nên:

UAB = U2 = U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 V.

b) Cường độ dòng điện chạy qua R2là I2= I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

→ Điện trở R2

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 17
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 18
Xem lại kiến thức bài học