Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 6: Bài Tập Vận Dụng Định Luậ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 18...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 18

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 18

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

bai-6-bai-tap-van-dung-dinh-luat-om-bt-3

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Đáp án và lời giải

a) Nhận xét: Đoạn mạch gồm hai đoạn mạch con AM (chỉ gồm R1) ghép nối tiếp với MB ( gồm R2// với R1).

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

đ

b)

Cường độ dòng điện qua điện trở R1 chính là cường độ dòng điện qua mạch chính:

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R1 là: U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R2 và R3 là:

U2 = U3 = U23 = U – U1 = 12 – 6 = 6V

Vì R2 = R3 nên cường độ dòng điện qua R2 và R3 là:  

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 17
Xem lại kiến thức bài học