Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 14: Bài Tập Về Công Suất Điệ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 40...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 40

Xem thêm

Đề bài

Bài 1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 40

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 341mA.

a) Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó.

b) Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị jun và số đếm tương ứng của công tơ điện.

Đáp án và lời giải

a) Điện trở của bóng đèn được tính theo công thức:

Công suất của bóng đèn khi đó là:

b) Điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày là:

Vậy số đếm tương ứng của công tơ điện là 9 số

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 40