Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 14: Bài Tập Về Công Suất Điệ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 40...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 40

Xem thêm

Đề bài

Bài 2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 40

Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 6V - 4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V như hình 14.1. Điện trở của dây nối và ampe kế là rất nhỏ.

a) Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của biến trở khi đó.

c) Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn đoạn mạch trong 10 phút.

bai-14-bai-tap-ve-cong-suat-dien-va-dien-nang-tieu-thu-bt-1

Đáp án và lời giải

a) Khi đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường, có nghĩa là cường độ dòng điện qua bóng đèn đúng bằng cường độ dòng điện định mức, và đó cũng là chỉ số của ampe kế.

Ta có:

b) Đèn sáng bình thường có nghĩa là hiệu điện thế trên hai đầu bóng đèn đúng bằng hiệu điện thế định mức, do đó hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở được tính là Ubt= U - Uđ= 9 - 6 = 3V

Điện trở của biến trở khi ấy là:  

Công suất tiêu thụ của biến trở là

c) Công của dòng điện sản ra trên biến trở trong 10 phút là:

Công của dòng điện sản ra trên toàn đoạn mạch trong 10 phút là:

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 40
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 41