Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 14: Bài Tập Về Công Suất Điệ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 41...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 41

Xem thêm

Đề bài

Bài 3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 41

Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V - 100W và một bàn là có ghi 220V - 1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.

b) Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilo-oat giờ.

Đáp án và lời giải

a) Vì bóng đèn dây tóc và bàn là có cùng điện áp định mức là 220V, đồng thời điện áp của nguồn cũng bằng 220V nên muốn hai dụng cụ này hoạt động bình thường thì chúng phải được mắc song song với nhau và cùng mắc vào nguồn 220V

Ta có sơ đồ mạch điện:

bai-14-bai-tap-ve-cong-suat-dien-va-dien-nang-tieu-thu-bt-2

Bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W → Uđm1 = 220V, Pđm1 = 100W,

→ Điện trở của đèn:

Bàn là có ghi 220V - 1000W → Uđm2 = 220V, Pđm2 = 1000W, 

→ Điện trở bàn là:  

Hai thiết bị ghép song song nên điện trở tương đương của mạch là:

b) Đổi 1 giờ = 3600s

Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun là:

Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị kWh là:

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 40