Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 11: Bài Tập Vận Dụng Định Lu...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 32...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 32

Xem thêm

Đề bài

Bài C2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 32

Một bóng đèn khi sáng hơn bình thường có điện trở R1 = 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6 A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1

bai-11-bai-tap-van-dung-dinh-luat-om-va-cong-thuc-tinh-dien-tro-cua-day-dan-bt-1

a) Phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

b)Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikelin có tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.

Đáp án và lời giải

a) Để bóng đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua mạch phải đúng là 0,6 A. Khi ấy điện trở tương đương của mạch là:

Vì R1 nối tiếp R2 nên R = R1 + R2

Suy ra R2 = R - R1 = 20 - 7,5 = 12,5Ω

b) Từ công thức suy ra  

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 32
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 33