Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 11: Bài Tập Vận Dụng Định Lu...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 33...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 33

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 33

Một bóng đèn có điện trở R1 = 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2 = 900Ω vào hiệu điện thế UMN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2 . Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.

bai-11-bai-tap-van-dung-dinh-luat-om-va-cong-thuc-tinh-dien-tro-cua-day-dan-bt-2

a) Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện thế dặt vào hai đầu của mỗi đèn.

Đáp án và lời giải

a) Điện trở của dây nối từ M tới A và từ N tới B là

Điện trở tương đương của R1 và R2 mắc song song là:

Điện trở của đoạn mạch MN là RMN = Rdây + R12 = 17 + 360 = 377Ω

b)  Cường độ dòng điện mạch chính khi đó là:

Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn là

UĐ1 = UĐ2 =U = I.R12 = 0,583.360 = 210V

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 32