Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Kinh tế TPHCM

  (VOH) - Chiều 31/07, Trường Đại học Kinh tế TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017.

  - Nhóm 1: (52NHOM1): 24,50 điểm với tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D90 trong đó các môn hệ số 1, đối với thí sinh có điểm 24,50 môn toán đạt từ 8,40 trở lên.

  - Nhóm 2: Ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại): 25,75 điểm với tổ hợp xét tuyển D01, D96 trong đó môn tiếng Anh hệ số 2 sau đó quy về thang điểm 30 (*).

  - Nhóm 3: Ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh: 24,00 điểm với tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D96 trong đó các môn hệ số 1.

  - Nhóm 4: Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: Kinh tế học ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị với tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D96 trong đó các môn hệ số 1.

     + Kinh tế học ứng dụng:      23,50 điểm.

     + Kinh tế nông nghiệp:        21,50 điểm.

     + Kinh tế chính trị:               21,75 điểm.

  - Nhóm 5: Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị bệnh viện): 23,75 điểm với tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D90 trong đó các môn hệ số 1.

  - Nhóm 6: Ngành Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành: Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh, Thương mại điện tử với tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D90 trong đó môn Toán hệ số 2 sau đó quy về thang điểm 30 (**).

      + Toán tài chính:                              23,25 điểm.

      + Thống kê kinh doanh:                   22,75 điểm.

      + Hệ thống thông tin kinh doanh:     23,25 điểm.

      + Thương mại điện tử:                     24,25 điểm.   

   Thuỳ Linh