Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Học viện Hành chính xét tuyển bổ sung năm 2017

    (VOH) - Học viện Hành chính đã thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy, khóa 18 năm 2017.

    Theo đó, trường đưa ra mức điểm xét trúng tuyển nguyện vọng bổ sung dao động từ 20,5 đến 25,5 điểm. Thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học Hệ chính quy, Khóa 18, năm 2017 cụ thể như sau:

    Bích Tuyền